boks_220.gif

Matura z języka rosyjskiego

O egzaminie
Na maturze JĘZYK ROSYJSKI można wybrać, jako język nowożytny

Język rosyjski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
• część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
• część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

Język rosyjski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
• część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
• część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
Przygotowanie do matury z rosyjskiego
Kierunki studiów po maturze z rosyjskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2018
Język rosyjski, poziom podstawowy
Liczba zdających: 4081Język rosyjski, poziom rozszerzony
Liczba zdających: 1819
INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności