dlamaturzysty.info

Matura z języka rosyjskiego

Rosyjski na maturze 2021
Język obcy - zmiany na maturze 2021

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy

 • Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  O egzaminie
  Na maturze JĘZYK ROSYJSKI można wybrać, jako język nowożytny

  Język rosyjski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
  • część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
  • część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

  Język rosyjski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
  • część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
  • część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
  • część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
  Przygotowanie do matury z rosyjskiego
  Kierunki studiów po maturze z rosyjskiego
  Wyniki i liczba zdających w roku 2019
  Język rosyjski, p. podstawowy, matura 2019
  Liczba zdających: 3848
  (LO: 2219, technikum: 1629)
  średnia: 65%
  (LO: 72%, technikum: 55%)

  rosyjski_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Język rosyjski, p. rozszerzony, matura 2019
  Liczba zdających: 1986
  (LO: 1390, technikum: 596)
  średnia: 62%
  (LO: 67%, technikum: 51%)

  rosyjski_rozszerzony_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Wyniki i liczba zdających w roku 2018
  Język rosyjski, p. podstawowy, matura 2018
  Liczba zdających: 4081
  (LO: 2248, technikum: 1833)
  średnia: 61%
  (LO: 68%, technikum: 52%)  Język rosyjski, p. rozszerzony, matura 2018
  Liczba zdających: 1819
  (LO: 1311, technikum: 508)
  średnia: 59%
  (LO: 66%, technikum: 42%)  Polityka Prywatności