aplikacja Matura google play app store

Matura z języka rosyjskiego

O egzaminie
Na maturze JĘZYK ROSYJSKI można wybrać, jako język nowożytny

Język rosyjski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
• część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
• część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

Język rosyjski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
• część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
Przygotowanie do matury z rosyjskiego
Kierunki studiów po maturze z rosyjskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2021

Język rosyjski, p. podstawowy, matura 2021

Liczba zdających: 3 429
(LO: 1 904, technikum: 1 525)
średnia: 68%
(LO: 74%, technikum: 60%)

Język rosyjski, p. rozszerzony, matura 2021

Liczba zdających: 2 078
(LO: 1 411, technikum: 667)
średnia: 76%
(LO: 77%, technikum: 72%)

Wyniki i liczba zdających w roku 2020

Język rosyjski, p. podstawowy, matura 2020

Liczba zdających: 3517
(LO: 1992, technikum: 1525)
średnia: 60%
(LO: 67%, technikum: 50%)

rosyjski_pp_2020.png

Język rosyjski, p. rozszerzony, matura 2020

Liczba zdających: 2217
(LO: 1514, technikum: 703)
średnia: 67%
(LO: 70%, technikum: 61%)

rosyjski_pr_2020.png

Wyniki i liczba zdających w roku 2019
Język rosyjski, p. podstawowy, matura 2019
Liczba zdających: 3848
(LO: 2219, technikum: 1629)
średnia: 65%
(LO: 72%, technikum: 55%)

rosyjski_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

Język rosyjski, p. rozszerzony, matura 2019
Liczba zdających: 1986
(LO: 1390, technikum: 596)
średnia: 62%
(LO: 67%, technikum: 51%)

rosyjski_rozszerzony_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

Wyniki i liczba zdających w roku 2018
Język rosyjski, p. podstawowy, matura 2018
Liczba zdających: 4081
(LO: 2248, technikum: 1833)
średnia: 61%
(LO: 68%, technikum: 52%)Język rosyjski, p. rozszerzony, matura 2018
Liczba zdających: 1819
(LO: 1311, technikum: 508)
średnia: 59%
(LO: 66%, technikum: 42%)Polityka Prywatności